Waarom/Voor wie

Magazijnstellingen zijn complexe technische systemen waarvoor een wettelijke keuringsplicht geldt. De gebruiker/eigenaar van de stellingen is verplicht, en daarmee verantwoordelijk, voor het jaarlijks laten inspecteren.

Eigenaar arbo-risico
Zoals altijd geldt ook hier dat de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving en veilige arbeidsmiddelen, in dit geval de veilige magazijnstellingen, bij de werkgever ligt. De werkgever is dus eigenaar van dit arbo-risico. STELLINGKEUR is er voor de werkgever. Die houdt zich liever bezig met hetgeen waar hij goed in is: namelijk logistiek. Daarom is STELLINGKEUR er voor de werkgever, die een deskundige derde zoekt voor goede, vakkkundige en onafhankelijk inspectie van zijn magzijnstellingen. Uiteraard gaat het hierbij niet om de verantwoordelijkheid uit te besteden (want dat is juridisch niet mogelijk), maar wel om een op juiste wijze de borging van de arbo-risico’s binnen het bedrijf veilig te stellen. Het is dan ook van groot belang om als werkgever een deskundige, maar nog belangrijker, een onafhankelijke organisatie aan te trekken voor het afdekken van deze risico's. STELLINGKEUR van Unispect® kan u daarmee helpen.Onafhankelijke keuring
In Nederland worden door diverse partijen keuringen voor magazijnstellingen aangeboden. Inmiddels hebben een aantal partijen uit de markt, die direct betrokken zijn bij fabricage en installatie van magazijnstellingen (bijv. BGWT) zelfs een eigen keurmerk hiervoor in het leven geroepen. Nadeel hiervan is dat alleen fabrikanten of leveranciers hier aan kunnen deelnemen. Met de kennis bij die partijen zal het dan ook wel goed zitten, echter met de onafhankelijkheid ligt dit dus stukken lastiger. Bij STELLINGKEUR van Unispect® is deze onafhankelijkheid wel gewaarborgd.Kenmerken
Zoals aangegeven is de onafhankelijkheid van de keurende partij zeer belangrijk. Met een keuringsrapport van een zogenaamde ‘slager die het eigen vlees keurt' is het lastig voor de werkgever (de opdrachtgever) om een gedegen keuring aan te kunnen tonen. Er zouden namelijk altijd andere belangen kunnen meespelen. Maar ook voor de opdrachtgever zelf is het vaak prettiger dat een onafhankelijk partij de inspectie van zijn magzijnstellingen uitvoert.

Om een deskundige keuring aan te kunnen tonen bevat ons keuringssysteem daarom onder andere de volgende kenmerken:
  • de kwaliteit wordt gemonitord door een certificerende instantie zoals in ons geval; KEMA Quality;
  • er wordt door deze certificerende instantie steekproefgewijs controle op onze uitgevoerde keuringen uitgevoerd (KEMA controleert de werkzaamheden van Unispect);
  • om actueel en up-to-date te blijven betreffende de laatste stand der technieken is technische back-up beschikbaar (bijvoorbeeld via normcommissies en fabrikanten);
  • opdrachtgevers die ontevreden zijn moeten de mogelijkheid hebben via een 'second opinion' hun gelijk te halen (ook hier speelt de certificerende partij een rol in);
  • dat onze keurmeester zelf ook veilig werken hebben we geborgd middels onze VCA**-certificering.


Uw Veilig Magazijn !!!
Voor algehele veiligheid bestaat jammer genoeg geen blauwdruk. De veiligheid staat dan ook niet alleen met de installatie en constrcutie van de magzijnstellingen, maar ook met het gebruik en onderhoud van de magazijnstellingen. 

Op weg naar een totaal veilig magazijn: Unispect is pro-actief bezig met veiligheid.
Onze veiligheidskundigen (waaronder Hoger Veiligheidskundigen) kunnen u adviseren en begeleiden naar een systeem waarin preventief onderhoud, periodieke keuringen, trainingen in veilig denken en handelen deel uit van de gangbare bedrijfsvoering van uw bedrijf. Kortom: uw Veilig Magazijn!

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via: veiligmagazijn@stellingkeur.nl